Port Said - Egypt
+201000986970

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

AKAY Fabrikası, son moda trendlerin de talep ettiği, çeşitli işlemleri gerçekleştirebilmek için çevreye duyarlı bir biçimde donatılmıştır.
AOMR-29-min

Fabrikada kurulan atıksu arıtma sistemi ile ön arıtma, kimyasal ve biyolojik arıtma gerçekleştiriliyor.
Çalışanlarına sunduğu sağlıklı ve yaşam koşullarının yanı sıra sosyal projelere de önem veren Akay , çalışanlarına sağlıklı ve yaşanabilir bir ortam yaratıyor.

AOMR-29-min

SOSYAL SORUMLULUK

Sorumluluğunun bilince bir kurum Akay, evrensel ilkelere saygılı ve tüm yönetmelik ve standartlara uygun olarak, halka ve çalışanlarına karşı yükümlülüklerinin bilincinde çalışır. Akay’da: İnsan onuruna saygılı çalışılır. Ayrımcılık yapılmaz. Çocuk işçi çalıştırılmaz. Zorla işçi çalıştırılmaz. Fazla mesai ve ücretlere uygun olarak çalışılır. İştirak haklarına saygılı çalışılır. Yasaklanmış kimyasal ürünler kullanılmaz. İş sağlığı ve güvenlik kurallarına uyulur. Çevre koruma ve güvenliğine dikkat edilir.